“5S” Memacu Pentadbiran Sesebuah Organisasi

Sistem 5S merupakan satu sistem yang menggunakan alat peningkatan produktiviti yang diperkenalkan di Jepun oleh Dr. Thuchiya Bermula pada tahun 1986 bila mana pertama kalinya 5S telah diperkenalkan di Singapura.

Dan seharusnya sesebuah organisasi atau badan persatuan mempraktikkan sistem ini.Kemahiran pengurusan merupakan asas pengetahuan yang perlu bagi membolehkan fungsi sesebuah organisasi dapat di laksanakan dengan berkesan.Sebagai seorang penggerak yang akan memacu sebuah pentadbiran haruslah melaksanakan elemen-elemen pengurusan yang berkesan seperti perancangan, pengorganisasian, dorongan, pengawalan, penyelarasan dan teknik membuat satu pokok keputusan.

Antara salah satu tanggungjawab penggerak yang akan memacu sebuah pentadbiran ialah dengan mewujudkan pengurusan kepejabatan yang berkesan dengan menyusun program dengan teratur dan kemas kini.

Sistem 5S yang terkenal di Jepun ini juga merupakan salah satu teknik pendekatan berkesan yang telah di laksanakan di sana, dalam memotivasikan pekerja, meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.Dan ianya juga merupakan satu metodologi/ pendekatan bersistematik amalan penjagaan kebersihan tempat kerja dengan menyusun, membersih, membangunkan dan mengekalkan persekitaran kerja yang produktif Berdasarkan prinsip “ TEMPAT UNTUK SEMUA DAN SEMUANYA DI PADA TEMPATNYA” Amalan 5S adalah program menyeluruh yang melibatkan semua dalam organisasi.

Antara sebab harus mempraktikkan system yang popular ini ialah :

  • Untuk menghasilan tempat kerja yang bersih dan lebih tersusun
  • Dan hasilnya nyata kepada semua – orang luar pejabat dan orang dalampejabat
  • Hasilnya nyata dengan dapat meningkatkan lebih banyak idea baru
  • Semua orang akan lebih berdisiplin
  • Operasi di pejabat lebih senang dan selamat
  • Menjadi kebanggaan semua orang kerana tempat kerja yang bersih dan tersusun
  • Meningkatkan imej sesebuah organisasi


Istilah 5S ialah antaranya :

Bahasa Jepun

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

Makna

SEIRI

SORT

SISIH

ORGANIZATION

SEITON

SET IN ORDER

SUSUN

NEATNESS

SEISHO

SHINE

SAPU

CLEANING

SEIKETSU

STANDARDIZE

SERAGAM

STANDARDIZE

SHITSUKE

SUSTAIN

SENTIASA

DICIPLNE

Hasil amalan 5S yang telah di laksanakan di Jepun mampu melahirkan pekerja yang berdisiplin.Antara faktor kejayaan mereka ialah,mereka dapat mengekalkan sokongan dan komitmen yang berterusan antara mereka,kerana amalan 5S bermula dengan pendidikan dan latihan.Dan hasilnya semua orang dapat mengamalkannya dan tiada yang memerhati sahaja.

Melalui hasil kajian pembacaan saya,rakyat Jepun merupakan antara golongn yang sangat berdisiplin, tekun dan gigih dalam melakukan apa saja pekerjaan.Di samping mereka sentiasa menepati masa. Bagi mereka, orang yang tidak menepati masa adalah mereka yang tidak bersungguh-sungguh.Kerana,seorang penggerak yang akan menentukan masa depan pentadbiran sesebuah organisasi haruslah mempunyai konsep pengurusan masa yang berkesan.Kerana apa yang saya lihat,setiap orang yang berada dalam sesebuah organisasi masih tidak mampu untuk melaksanakan pengurusan pentadbiran yang berkesan.Kejayaan pengurusan sesebuah organisasi akan melibatkan penetapan keutamaan yang tegas dan disiplin diri yang tinggi…

p/s ~ Saya tujukan khusus kepada semua Jabatan Setiausaha PMRAM Cawangan BKAN & DPM..Jom Praktik!! :)