Jemputan Kedah lagi...


Haiyyu Sabik, 9 April - HEWI Majlis Kebajikan Keluarga Kedah dengan julung - julung kalinya telah mengadakan Majlis Himpunan Ahli Jawatankuasa Pelaksana Unit Hal Ehwal Wanita Islam, Majlis Kebajikan Keluarga Kedah yang juga turut diberi nama MESRA `11. Majlis ini telah menghimpunkan seluruh ahli jawatankuasa unit HEWI MKKK, bermotifkan untuk memberi kefahaman yang jelas tentang pembawakan dasar MKKK itu sendiri serta dapat melahirkan golongan pelapis pada masa akan datang dengan beberapa pengisian yang menjadi hidangan utama mereka pada waktu yang singkat itu bermula dari jam 11.30 pagi sehingga 4.30 petang.

Majlis itu telah dirasmikan oleh Pegawai Majlis Kebajikan Keluarga Kedah iaitu, Encik Syeikh Yusoff Bin Ahmad yang juga dikenali dengan panggilan Abah di Dewan Tasamuh Wal Ikha` Asrama Darul Iman 3. Dua pengisian telah diberikan oleh Saudari Nurliyana Johari selaku Timbalan Lajnah Nuqaba` MKKK dan Saudara Zubair Mohd Shariff selaku Yang Dipertua MKKK yang telah menerangkan mengenai pembawakan MKKK.

HEWI angkat MKKK, iaitu Saudari Siti Fathiyah Mohd Razi yang juga selaku Setiausaha HEWI PMRAM juga turut dijemput untuk memberikan ucapan penutup bagi mengakhiri majlis tersebut. Menurut beliau " Matlamat utama persiapan pemuda islam hari ini ialah untuk melaksanakan matlamat tercapainya 'qawamah' (penguasaan) islam terhadap masyarakat dan dunia. Dan kita yang dipilih oleh Allah seharusnya sentiasa bersiap siaga dalam apa jua bentuk untuk menjadi golongan pelapis akan datang dengan sentiasa menjadikan ketaatan kepada pemimpin dan bersifat produktif sebagai persediaan utama kita "

Kepimpinan HEWI PMRAM pusat sentiasa mendoakan survival MKKK terus gemilang dengan melahirkan golongan pelapis mahasiswi yang lebih ramai untuk masa akan datang.